Logo
044 547 65 00 Sekretarát v pracovnom čase (6:30 - 15:00)
0915 889 003 Vrátnica nonstop

Cenníky

Cenník VPS: zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov a kosenie (Platí od 01.10.2019)

1. Cena za zneškodnenie a zhodnotenie odpadu:

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Jednotková cena bez DPH/ tona Jednotková cena s DPH / tona Poplatok za uloženie na skládku €/t
10 01 01 Popol, škvára a prach z kotlov 62,00 74,40 7,00
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 44,00 52,80 7,00
20 03 01 Zmesový komunálny odpad - obce 44,00 52,80 7,0 - 17,0*
20 03 03  Odpad z čistenia ulíc 44,00 52,80 17,00
20 03 07 Objemný odpad - obce 44,00 52,80 7,0 - 17,0*
20 03 07 Drobný stavebný odpad 44,00 52,80 7,00
20 03 01 Zmesový komunálny odpad - firmy 44,00 52,80 17,00
20 03 07 Objemný odpad - firmy 44,00 52,80 17,00

*Výška poplatku sa určuje podľa miery vytriedenia v konkrétnej obci.

Výška poplatku by mala byť zverejnená na stránke konkrétnej obce/mesta.

POPLATOK za DROBNÝ STAVENBÝ ODPAD kat.č.odpadu 20 03 08 dovezený na zberný dvor v Okoličnom je vo výške 0,015 € / kg pre občana mesta Liptovský Mikuláš na základe VZN č. 8/2016.

Poplatok treba zaplatiť v hotovosti v deň vývozu na zber. dvore v Okoličnom, inak bude tento odpad fakturovaný komerčnou cenou.

2. Cena za zhodnotenie odpadov

17 01 07

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky

16,67

20,00

0,00

Objemný odpad, drevo, šatstvo a pod.

44,00

52,80

0,00

Odpad vhodný na kompostovanie: tráva, piliny, odpadová kôra, drobné konáre iný zelený odpad a pod. 40,50 48,60 0,00

3. Pokosenie trávnika parkového v rovine alebo do svahu 1:5 s pohrabaním

0,10 € / m2 + DPH

4. Vývoz a pristavenie veľkoobjemového kontajnera:

34,17 € / hod + DPH

5. Stojné veľkoobjemového kontajnera

3,98 € / deň + DPH od 5-teho dňa

6. Cena za vývoz 1100 l kontajnera:

- separovaného odpadu vrátane zhodnotenia odpadu  
na území mesta Liptovský Mikuláš:
  9,90 € / ks + DPH
mimo územia mesta Liptovský Mikuláš:
12,85 € / ks + DPH
- zmesového komunálneho odpadu vrátane zneškodnenia: 18,60 € / ks + DPH

 

 

 

 

Navrhol: Ing. Martin Kögel – ekonomický námestník

Schválil: Ing. Dušan Grešo – riaditeľ VPS

 

Zoznam cenníkov v elektronickej podobe:

Názov Aktualizované dňa
Cenník služieb (zber, vývoz a likvidácia odpadov, kosenie) od 1.10.2019 01.10.2019
Cenník pohrebných služieb od 20.3.2017 21.03.2017
Cenník cintorínskych služieb od 20.3.2017 21.03.2017
Sadzby za nájom hrobového miesta a prolongačné poplatky 21.03.2017
Cenník dopravných a stavebných mechanizmov od 1.2.2017 16.02.2017
Relaxačné centrum - cenník 1.1.2015-31.3.2015 18.12.2014
Parkovacie služby, Prevádzka verejných WC, Vylepovanie plagátov Rok 2014 09.01.2014
Nájom hrobového miesta 20.02.2013
Starostlivosť o hroby a ostatné poplatky 2014 20.02.2013
Pohrebné služby 2014 20.02.2013
Športoviská 2014 09.01.2013
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Potvrdiť