Logo
044 547 65 22 Sekretariát v pracovnom čase (6:30 - 14:30)
0915 889 003 Vrátnica v pracovných dňoch od 6:00 – 18:00

Skatepark mesta Liptovský Mikuláš

Špecializovaná plocha pre skateboard

PREVÁDZKA: APRÍL- OKTÓBER
OTVÁRACIE HODINY:
PONDELOK - NEDEĽA 9:30 - 21:00

Prevádzkovateľ (správca): Verejnoprospešné služby LM

Zodpovedný vedúci: Tomáš Paprčka 0918 997 150, plavaren@vpslm.sk

Adresa: Nábrežie Janka Kráľa

VSTUP NA VLASTNÉ RIZIKO
OSOBÁM MLADŠÍM AKO 12 ROKOV VSTUP POVOLENÝ LEN V DOPROVODE OSOBY STARŠEJ AKO 18 ROKOV.

Prevádzkový poriadok skateparku:

 1. Úvod
 1. Prevádzkový poriadok slúži dodržiavaniu platných predpisov na zaistenie poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov. Týmto poriadkom sú povinné riadiť sa osoby, ktoré vstúpia do priestoru areálu.
 2. Športový areál skatepark je majetkom mesta Liptovský Mikuláš. Slúži ako špecializovaná plocha na skateboard.
 1. Vstup do areálu
 1. Vstup do areálu a využívanie prekážok na ňom inštalovaných je na vlastné riziko.
 2. deťom mladším ako 12 rokov je do areálu povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 1. Zákaz vstupu do areálu
 1. Vstup do areálu je zakázaný osobám pod vplyvom alkoholu a osobám pod vplyvom návykových látok .
 2. Do areálu je zakázané vodiť psov.
 1. Prevádzkové pokyny
 1. Návštevníci sú povinní šetriť zariadenie skateparku vrátane prekážok a používať ho spôsobom čo najmenej poškodzujúcim.
 2. Návštevníci sú povinní dbať na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných skateboardistov.
 3. Návštevníci sú povinní riadiť sa pokynmi schválenými prevádzkovateľom (VPS LM).
 1. Zákaz činnosti v areáli
 1. Je zakázané chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok alebo hlukom rušiť kľud ostatných.
 2. Je zakázané znečisťovať areál pľuvaním, jedlom, papiermi, odpadkami, fľašami a pod.
 1. Prevádzková doba

Prevádzková doba: pondelok - nedeľa 9:30 - 21:00

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.