Logo
044 547 65 22 Sekretariát v pracovnom čase (6:30 - 14:30)
0915 889 003 Vrátnica v pracovných dňoch od 6:00 – 18:00

Informácie o VPS

Organizácia bola zriadená zriaďovacou listinou pléna v Lipt. Mikuláši zo dňa 14.12.1965 č. 4808/65, ako obecný podnik s názvom Technické služby mesta Liptovský Mikuláš.
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lipt. Mikuláši č. 5/1991 z 28.3.1991 bola schválená zmena formy hospodárenia organizácie Technické služby mesta Liptovský Mikuláš z rozpočtovej na príspevkovú a zmena názvu na Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Schválené zmeny nadobudli platnosť dňa 1.4.1991.

Organizácia bola vytvorená pre vykonávanie verejnoprospešných prác ale aj podnikateľskej činnosti. V oblasti verejnoprospešných prác:


Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorého do funkcie vymenováva Mestské zastupiteľstvo. Zástupcami štatutárneho orgánu v rozsahu podľa menovacieho dekrétu sú námestníci riaditeľa vymenovaní riaditeľom.

Organizácia je vedená v Živnostenskom registri na ObÚ Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-4229:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš  
IČO: 00183636
IČDPH: SK2020427761
Sídlo: 03101 Liptovský Mikuláš, Družstevná 1
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Grešo
ul. Vranov 478/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmety podnikania:
 • Nakladanie s odpadmi
 • Montáž, údržba a prenájom informačných tabúľ a panelov
 • Prenájom nosných prvkov na umiestnenie informačných systémov
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • Búracie a zemné práce
 • Montáž, demontáž a údržba dopravných zariadení a značiek
 • Maliarske a natieračské práce
 • Kosenie trávy na zákazku
 • Výsadba, údržba a ošetrovanie okrasných, ovocných drevín a stavba okrasných skaliek na zákazku
 • Poradenská činnosť v oblasti sadovníctva, záhradníctva a lesníctva
 • Výroba záhradných potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Stavebné práce pomocou strojov
 • Strojové a ručné čistenie, zametanie a kropenie komunikácií a cestných objektov
 • Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
 • Prevádzkovanie a správa trhovísk
 • Prevádzkovanie domu smútku
 • Čistiace a upratovacie práce
 • Prevádzkovanie pohrebnej služby
 • Prevádzkovanie športových zariadení
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
 • Čistenie kanalizačných systémov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Prevádzkovanie pohrebiska
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho
 • Výkon činnosti stavebného dozoru
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.