Logo
044 547 65 22 Sekretariát v pracovnom čase (6:30 - 14:30)
0915 889 003 Vrátnica v pracovných dňoch od 6:00 – 18:00

OZNAM - Zberné nádoby

[pridané: 18.01.2019]

V zmysle VZN Mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 18/2016 podľa § 9 odst. 8 písm. a)

Vlastník každej nehnuteľnosti je povinný zriadiť miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby:

a) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účely jeho odvozu, v deň vývozu sprístupniť zberné nádoby na prístupné miesto, nádoba sa nesmie nachádzať za plotom alebo bránou.

Žiadame občanov, aby dodržiavali VZN Mesta Liptovský Mikuláš a v zimnom období odpratali aj sneh okolo zberných nádob, v opačnom prípade zberné nádoby nebudú vysypané.

Ďakujeme za porozumenie.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.