Logo
044 547 65 00 Sekretariát v pracovnom čase (6:30 - 14:30)
0915 889 003 Vrátnica nonstop

OZNAM - Zberné nádoby

[pridané: 18.01.2019]

V zmysle VZN Mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 18/2016 podľa § 9 odst. 8 písm. a)

Vlastník každej nehnuteľnosti je povinný zriadiť miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby:

a) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účely jeho odvozu, v deň vývozu sprístupniť zberné nádoby na prístupné miesto, nádoba sa nesmie nachádzať za plotom alebo bránou.

Žiadame občanov, aby dodržiavali VZN Mesta Liptovský Mikuláš a v zimnom období odpratali aj sneh okolo zberných nádob, v opačnom prípade zberné nádoby nebudú vysypané.

Ďakujeme za porozumenie.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Potvrdiť