Logo
044 547 65 00 Sekretariát v pracovnom čase (6:30 - 14:30)
0915 889 003 Vrátnica nonstop

Výmena poškodeného kontajnera na biologicky rozložiteľný odpad

[pridané: 13.03.2019]

Užívateľ (občan, ktorý dostal nádobu na biologicky rozložiteľný odpad do užívania) zodpovedá za kontajner na biologicky rozložiteľný odpad a  v prípade jeho poškodenia (okrem poškodenia pri zbere odpadu zamestnancami VPS), straty alebo odcudzenia, je povinný zadovážiť si na vlastné náklady  kontajner v adekvátnej kvalite. Ak si užívateľ nezadováži nový kontajner, je oprávnený  ho zadovážiť poskytovateľ (teda VPS) na náklady užívateľa.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Potvrdiť