Logo
044 547 65 00 Sekretarát v pracovnom čase (6:30 - 15:00)
0915 889 003 Vrátnica nonstop

Aktuality

Zber vianočných stromčekov

pridané: 07.01.2021
Vážení obyvatelia mesta, mesto Liptovský Mikuláš Vás upozorňuje, že vianočné stromčeky je možné ukladať len na stojiská zberných nádob na triedený zber odpadov. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zo stojísk ich budú odvážať každý utorok. Posledný odvoz sa uskutoční dňa 16.02.2021. Po tomto termíne stromčeky možno odovzdať na zberných dvoroch.

Zberný dvor Okoličné

pridané: 07.01.2021
Zberný dvor v Okoličnom bude od 11.01.2021 otvorený do 18,00 hod do odvolania.

Vývoz odpadu 6.1.2021

pridané: 04.01.2021
Dňa 06.01.2021 sa vývoz odpadu nebude realizovať podľa harmonogramu. Vývozy budú posunuté o jeden deň neskôr. Posledný vývoz odpadu prebehne v sobotu 09.01.2021.

Zberné dvory - otváracia doba

pridané: 29.12.2020
Dňa 31.12.2020 budú zberné dvory otvorené do 14:00 hod.

BRO odpad

pridané: 15.12.2020
VPS LM žiadajú občanov, aby nevhadzovali zelený odpad do hnedých nádob, nakoľko vývoz BRO bol pre tento rok ukončený v polovici novembra a ďalšie vývozy BRO sa začnú realizovať v jarnom období roku 2021. Bližšie informácie nájdete v novom kalendári separovaného zberu, ktorý bude uverejnený v mesačníku Mikuláš.

Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

pridané: 07.12.2020
Vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný aj počas vianočných sviatkov 24.12-25.12. 2020. 01.01.2021 je sviatok, vývoz sa bude posúvať o jeden deň na 02.01.2021.

Zmena otváracích hodín ZD Okoličné

pridané: 02.12.2020
Od 03.12. - až do odvolania bude ZD Okoličné otvorený piatok - sobota v čase od 7:30 - 16:00 hod.

Posledný zber DSO

pridané: 02.12.2020
Z technických príčin bude posledný zber drobného stavebného odpadu v tomto roku dňa 19.12.2020.

Máte otázky o triedení odpadu?

pridané: 02.12.2020
Ak máte otázky o triedení odpadu, odpovede nájdete v nasledujúcich odkazoch...

Zmena pracovnej doby na Vrbickom cintoríne

pridané: 27.10.2020
Počnúc dňom 27.10.2020 sa ruší predĺžená pracovná doba na pôvodnú nasledovne od 7:30 do 15:30 hod.

Drobný stavebný odpad

pridané: 15.06.2020
Od 20.06.2020 bude možné odovzdávať drobný stavebný odpad na zbernom dvore v Okoličnom aj soboty v dobe od 7,30 – 18,30 hod. max 250,0 kg/os/ rok. V ostatné dni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7,30-14,00 hod, streda od 7,30 - 18,30 hod. Väčšie množstvá nad 250,0 kg sa už nepovažujú za drobný stavebný odpad a toto množstvo je možné odovzdať na prekládkovej stanici počas pracovných dní od 7,30 -14,00 hod.

Kam patria použité rúška a rukavice?

pridané: 26.03.2020
Použité jednorazové rúška ani rukavice nepatria do triedeného zberu. Vhoďte ich do plastového vrecka a to vyhoďte do ZMESOVÉHO odpadu.

Viac času pre verejnosť na plavárni

pridané: 04.09.2019
​Nové nájomné zmluvy otvorili väčší priestor v bazéne pre verejnosť.

Výmena poškodeného kontajnera na biologicky rozložiteľný odpad

pridané: 13.03.2019
Užívateľ (občan, ktorý dostal nádobu na biologicky rozložiteľný odpad do užívania) zodpovedá za kontajner na biologicky rozložiteľný odpad a v prípade jeho poškodenia (okrem poškodenia pri zbere odpadu zamestnancami VPS), straty alebo odcudzenia, je povinný zadovážiť si na vlastné náklady kontajner v adekvátnej kvalite. Ak si užívateľ nezadováži nový kontajner, je oprávnený ho zadovážiť poskytovateľ (teda VPS) na náklady užívateľa.

OZNAM - Zberné nádoby

pridané: 18.01.2019
Vlastník každej nehnuteľnosti je povinný zriadiť miesto pre zberné nádoby a sprístupniť ich.

Oznamy
VPS Liptovský Mikuláš

Zber vianočných stromčekov

pridané: 07.01.2021
Vážení obyvatelia mesta, mesto Liptovský Mikuláš Vás upozorňuje, že vianočné stromčeky je možné ukladať len na stojiská zberných nádob na triedený zber odpadov. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zo stojísk ich budú odvážať každý utorok. Posledný odvoz sa uskutoční dňa 16.02.2021. Po tomto termíne stromčeky možno odovzdať na zberných dvoroch.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Okoličné

pridané: 07.01.2021
Zberný dvor v Okoličnom bude od 11.01.2021 otvorený do 18,00 hod do odvolania.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Vývoz odpadu 6.1.2021

pridané: 04.01.2021
Dňa 06.01.2021 sa vývoz odpadu nebude realizovať podľa harmonogramu. Vývozy budú posunuté o jeden deň neskôr. Posledný vývoz odpadu prebehne v sobotu 09.01.2021.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Zberné dvory - otváracia doba

pridané: 29.12.2020
Dňa 31.12.2020 budú zberné dvory otvorené do 14:00 hod.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

BRO odpad

pridané: 15.12.2020
VPS LM žiadajú občanov, aby nevhadzovali zelený odpad do hnedých nádob, nakoľko vývoz BRO bol pre tento rok ukončený v polovici novembra a ďalšie vývozy BRO sa začnú realizovať v jarnom období roku 2021. Bližšie informácie nájdete v novom kalendári separovaného zberu, ktorý bude uverejnený v mesačníku Mikuláš.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

pridané: 07.12.2020
Vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný aj počas vianočných sviatkov 24.12-25.12. 2020. 01.01.2021 je sviatok, vývoz sa bude posúvať o jeden deň na 02.01.2021.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Zmena otváracích hodín ZD Okoličné

pridané: 02.12.2020
Od 03.12. - až do odvolania bude ZD Okoličné otvorený piatok - sobota v čase od 7:30 - 16:00 hod.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Posledný zber DSO

pridané: 02.12.2020
Z technických príčin bude posledný zber drobného stavebného odpadu v tomto roku dňa 19.12.2020.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Máte otázky o triedení odpadu?

pridané: 02.12.2020
Ak máte otázky o triedení odpadu, odpovede nájdete v nasledujúcich odkazoch...

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Zmena pracovnej doby na Vrbickom cintoríne

pridané: 27.10.2020
Počnúc dňom 27.10.2020 sa ruší predĺžená pracovná doba na pôvodnú nasledovne od 7:30 do 15:30 hod.

viac informácií čítajte tu »
Nájdených 15 záznamov | Zobrazené záznamy 1 až 10
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Potvrdiť