Logo
044 547 65 00 Sekretariát v pracovnom čase (6:30 - 14:30)
0915 889 003 Vrátnica nonstop

Aktuality

Informácia o zmene zvozu v 46-tom týždni

pridané: 16.11.2022
Vzhľadom na sviatok 17.11. sa mení zvoz odpadov a posúva sa o jeden deň. Vo štvrtok nebudú realizované zvozy, posúvajú sa na piatok 18.11. a piatkové na sobotu 19.11.

Dušičkové obdobie

pridané: 26.10.2022
Aj v tomto Dušičkovom období vieme pre Vás zabezpečiť údržbu hrobových miest Vašich zosnulých. Okrem čistenia a údržby hrobového miesta je možné objednať si aj službu zapálenia sviečky na hrobe. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať vedúcu Domu smútku na telefónnom čísle 0918607443, ceny služieb sú uvedené na našej stránke v Cenníku pohrebných služieb v časti Cintorínske služby – starostlivosť o hroby. V prípade, že sa Vám z rôznych dôvodov nepodarí dostať na miesto posledného odpočinku Vašich zosnulých, naši pracovníci po dohode zabezpečia vybrané služby.

Informácia o zmene zvozu v 35-tom týždni

pridané: 24.08.2022
Vzhľadom na dva sviatky v týždni od 29.8. do 4.9. sa mení zvoz odpadov a posúva sa o jeden deň. V pondelok 29.8. nebudú realizované žiadne zvozy a realizovať sa budú nasledovne: začiatok vývozu bude v utorok 30.8., ukončenie v sobotu 3.9., v každej mestskej časti bude vývoz posunutý o jeden deň (kde sa malo ísť v pondelok, pôjde sa v utorok atď.)

Krytá plaváreň

pridané: 17.08.2022
Krytá plaváreň bude mať plánovanú každoročnú odstávku v termíne od 29.08. do 04.09.2022

Soľná jaskyňa

pridané: 28.01.2022
Soľná jaskyňa bude pre verejnosť otvorená od 01.02.2022 v režime OP.

Sauna

pridané: 28.01.2022
Sauna v krytej plavárni bude pre verejnosť otvorená od 01.02.2022 v režime OP pre skupiny minimálne 5 ľudí. Nutné je objednať sa vopred.

Krytá plaváreň - otváracia doba

pridané: 20.01.2022
Krytá plaváreň a telocvičňa sú otvorené v bežných prevádzkových hodinách aj pre verejnosť v režime OP

Vydávanie košíkov na zber kuchynského odpadu

pridané: 06.07.2021
Košíky na zber kuchynského odpadu si obyvatelia rodinných domov môžu prevziať na zberných dvoroch Podtatranského a Okoličné v čase prevádzkových hodín. Bytové domy si budú môcť košíky prevziať od 15.07.2021 rovnako na zberných dvoroch v čase prevádzkových hodín.

Zberný dvor Okoličné

pridané: 07.01.2021
Zberný dvor v Okoličnom bude od 11.01.2021 otvorený do 18,00 hod do odvolania.

BRO odpad

pridané: 15.12.2020
VPS LM žiadajú občanov, aby nevhadzovali zelený odpad do hnedých nádob, nakoľko vývoz BRO bol pre tento rok ukončený v polovici novembra a ďalšie vývozy BRO sa začnú realizovať v jarnom období roku 2021. Bližšie informácie nájdete v novom kalendári separovaného zberu, ktorý bude uverejnený v mesačníku Mikuláš.

Máte otázky o triedení odpadu?

pridané: 02.12.2020
Ak máte otázky o triedení odpadu, odpovede nájdete v nasledujúcich odkazoch...

Zmena pracovnej doby na Vrbickom cintoríne

pridané: 27.10.2020
Počnúc dňom 27.10.2020 sa ruší predĺžená pracovná doba na pôvodnú nasledovne od 7:30 do 15:30 hod.

Drobný stavebný odpad

pridané: 15.06.2020
Od 20.06.2020 bude možné odovzdávať drobný stavebný odpad na zbernom dvore v Okoličnom aj soboty v dobe od 7,30 – 17,30 hod. max 250,0 kg/os/ rok. V ostatné dni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7,30-14,00 hod, streda od 7,30 - 17,30 hod. Väčšie množstvá nad 250,0 kg sa už nepovažujú za drobný stavebný odpad a toto množstvo je možné odovzdať na prekládkovej stanici počas pracovných dní od 7,30 -14,00 hod.

Kam patria použité rúška a rukavice?

pridané: 26.03.2020
Použité jednorazové rúška ani rukavice nepatria do triedeného zberu. Vhoďte ich do plastového vrecka a to vyhoďte do ZMESOVÉHO odpadu.

Viac času pre verejnosť na plavárni

pridané: 04.09.2019
​Nové nájomné zmluvy otvorili väčší priestor v bazéne pre verejnosť.

Výmena poškodeného kontajnera na biologicky rozložiteľný odpad

pridané: 13.03.2019
Užívateľ (občan, ktorý dostal nádobu na biologicky rozložiteľný odpad do užívania) zodpovedá za kontajner na biologicky rozložiteľný odpad a v prípade jeho poškodenia (okrem poškodenia pri zbere odpadu zamestnancami VPS), straty alebo odcudzenia, je povinný zadovážiť si na vlastné náklady kontajner v adekvátnej kvalite. Ak si užívateľ nezadováži nový kontajner, je oprávnený ho zadovážiť poskytovateľ (teda VPS) na náklady užívateľa.

OZNAM - Zberné nádoby

pridané: 18.01.2019
Vlastník každej nehnuteľnosti je povinný zriadiť miesto pre zberné nádoby a sprístupniť ich.

Oznamy

Informácia o zmene zvozu v 46-tom týždni

pridané: 16.11.2022
Vzhľadom na sviatok 17.11. sa mení zvoz odpadov a posúva sa o jeden deň. Vo štvrtok nebudú realizované zvozy, posúvajú sa na piatok 18.11. a piatkové na sobotu 19.11.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Dušičkové obdobie

pridané: 26.10.2022
Aj v tomto Dušičkovom období vieme pre Vás zabezpečiť údržbu hrobových miest Vašich zosnulých. Okrem čistenia a údržby hrobového miesta je možné objednať si aj službu zapálenia sviečky na hrobe. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať vedúcu Domu smútku na telefónnom čísle 0918607443, ceny služieb sú uvedené na našej stránke v Cenníku pohrebných služieb v časti Cintorínske služby – starostlivosť o hroby. V prípade, že sa Vám z rôznych dôvodov nepodarí dostať na miesto posledného odpočinku Vašich zosnulých, naši pracovníci po dohode zabezpečia vybrané služby.

viac informácií čítajte tu »

Informácia o zmene zvozu v 35-tom týždni

pridané: 24.08.2022
Vzhľadom na dva sviatky v týždni od 29.8. do 4.9. sa mení zvoz odpadov a posúva sa o jeden deň. V pondelok 29.8. nebudú realizované žiadne zvozy a realizovať sa budú nasledovne: začiatok vývozu bude v utorok 30.8., ukončenie v sobotu 3.9., v každej mestskej časti bude vývoz posunutý o jeden deň (kde sa malo ísť v pondelok, pôjde sa v utorok atď.)

viac informácií čítajte tu »

Krytá plaváreň

pridané: 17.08.2022
Krytá plaváreň bude mať plánovanú každoročnú odstávku v termíne od 29.08. do 04.09.2022

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Soľná jaskyňa

pridané: 28.01.2022
Soľná jaskyňa bude pre verejnosť otvorená od 01.02.2022 v režime OP.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Sauna

pridané: 28.01.2022
Sauna v krytej plavárni bude pre verejnosť otvorená od 01.02.2022 v režime OP pre skupiny minimálne 5 ľudí. Nutné je objednať sa vopred.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Krytá plaváreň - otváracia doba

pridané: 20.01.2022
Krytá plaváreň a telocvičňa sú otvorené v bežných prevádzkových hodinách aj pre verejnosť v režime OP

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Vydávanie košíkov na zber kuchynského odpadu

pridané: 06.07.2021
Košíky na zber kuchynského odpadu si obyvatelia rodinných domov môžu prevziať na zberných dvoroch Podtatranského a Okoličné v čase prevádzkových hodín. Bytové domy si budú môcť košíky prevziať od 15.07.2021 rovnako na zberných dvoroch v čase prevádzkových hodín.

viac informácií čítajte tu »
VPS Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Okoličné

pridané: 07.01.2021
Zberný dvor v Okoličnom bude od 11.01.2021 otvorený do 18,00 hod do odvolania.

viac informácií čítajte tu »
Nájdených 18 záznamov | Zobrazené záznamy 1 až 10

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.